0216-999-6346
info@epigenetiks.com.tr

Istanbul, Turkey

Vizyon

Epigenetiks sağlık ve genom bilimleri araştırmaları ile teknolojilerini yakından takip ederek bu alanlara özgü, yenilikçi ve dönüştürücü bilişim sistemlerinin ve teknolojilerinin tıp bilişimindeki uygulamalarında uzman bir şirket olacaktır.

Misyon

Epigenetiks'in birincil misyonu bilişim, sağlık ve genom bilimlerini harmanlayan multidisipliner ARGE projeleri geliştirmek, bu projelerin çıktıları ışığında kişisel sağlığı destekleyici ürünler geliştirerek yeni markalar oluşturmak ve bu markaların kullanımını yaygınlaştırmaktır.

Kurucu

Card image
  • Prof. Dr. Osman Uğur Sezerman

  • Biyoistatistik ve Biyoinformatik Anabilim Dalı Başkanı, Acıbadem Üniversitesi

  • Ph.D., Boston Üniversitesi, Biyomedikal Mühendislik Departmanı